x

Denge Zinciri montajı yüksek hızlı asansörlerin montajlarında, farklı yüklerin ağırlıklarından (askı halatları , flex kablolar) dolayı kaynaklanan ve bu sebeple tahrik makarası üzerinde meydana gelen dengelenmemiş halat yükünü minimize etmek maksadıyla asansörlerde dengeleyici halat veya kablo kullanılır. Böylece kabin alanı hesaba katılmaksızın tahrik makarası üzerinde ağırlık ve motor sabitlenir. Askı halatlarının stabil olmayan ağırlık etkisi dengelenmedikçe, çekiş gücü eksik veya fazla olmasına sebep olabilir ve bu durum istenmeyen tehlikeli durumlar oluşturabilir. Ayrıca asansör motoru üzerinde olması gereken tork, dengeleyici halat veya kablo kullanılarak azaltılır.

Dengeleme genellikle 30 m’yi asan seyir mesafelerinde gereklidir. 3.5 m/s’yi aşan anma hızında, ASME 17.1 ve EN81-1 standartları gerekliliklerini sağlamak maksadıyla, çelik tel halatlar kullanılır. Bunlar kabin alt kısmına takılıp, kuyu dibinde bulunan gerdirme ve kılavuzlama kasnağından geçerek karsı ağırlık karkasının altına bağlanması ile son bulur.

3.5 m/s’yi aşan beyan hızlarında, germe kasnağı ant-rebound cihazı ile donatılmalıdır. Söz konusu anti-rebound cihazı çalışır duruma sokulduğunda, elektrikli bir güvenlik cihazı asansör makinesini durdurmalıdır. 3.5 m/s’nin altındaki hızlar için, zincir tipi dengeleme sistemleri kullanılabilir. Bu kablolar, tel halat sistemlerinden daha ucuzdur ve sistem kuyu dibinde herhangi bir germe cihazı gerekmediğinden daha basittir.

Asansör sistemlerinde kullanılan dengeleme sistemleri, kabin alanı, kuyu boyunca yukarı/aşağı hareket ederken yük halat ağırlığını dengelemek amacıyla kullanılır. Dengeleme kablolarına; basit zincirler, plastik kaplı zincirler, örgü kuşak kablosuna sahip zincirler ve yuvarlak ve düz konfigürasyonlarını oluşturmak için plastik agrega karışımları da bunlara dahildir. Bu çalışma, anma hızı 3,5 m/s’den az ve yeni ve yakın zamanda sunulmuş bir ürünlerin kurulumunda kullanılabilecek mevcut dengeleyici kablo tiplerini tanımlamaktadır.

Denge Zincir Montaj ŞemasıDengeleme genellikle 30 m’yi asan seyir mesafelerinde gereklidir. 3.5 m/s’yi aşan anma hızında, ASME 17.1 ve EN81-1 standartları gerekliliklerini sağlamak maksadıyla, çelik tel halatlar kullanılır. Bunlar kabin alt kısmına takılıp, kuyu dibinde bulunan gerdirme ve kılavuzlama kasnağından geçerek karsı ağırlık karkasının altına bağlanması ile son bulur.

3.5 m/s’yi aşan beyan hızlarında, germe kasnağı ant-rebound cihazı ile donatılmalıdır. Söz konusu anti-rebound cihazı çalışır duruma sokulduğunda, elektrikli bir güvenlik cihazı asansör makinesini durdurmalıdır. 3.5 m/s’nin altındaki hızlar için, zincir tipi dengeleme sistemleri kullanılabilir. Bu kablolar, tel halat sistemlerinden daha ucuzdur ve sistem kuyu dibinde herhangi bir germe cihazı gerekmediğinden daha basittir.

Asansör sistemlerinde kullanılan dengeleme sistemleri, kabin alanı, kuyu boyunca yukarı/aşağı hareket ederken yük halat ağırlığını dengelemek amacıyla kullanılır. Dengeleme kablolarına; basit zincirler, plastik kaplı zincirler, örgü kuşak kablosuna sahip zincirler ve yuvarlak ve düz konfigürasyonlarını oluşturmak için plastik agrega karışımları da bunlara dahildir. Bu çalışma, anma hızı 3,5 m/s’den az ve yeni ve yakın zamanda sunulmuş bir ürünlerin kurulumunda kullanılabilecek mevcut dengeleyici kablo tiplerini tanımlamaktadır.

Asansör Sisteminde Mevcut Temel Unsurlar

  • Tahrik kasnağı
  • Denge ağırlığı
  • Asansör kabini
  • Dengeleme kablosu ya da denge ağırlığı halatı
  • Yük halatı
  • Flex

Bu unsurların tümü, asansör kuyusunda olması gerektiği gibi monte edilmelidir. Genel kural olarak, asansör kabini, asansör boşluğunun üst kısımlarına yerleştirilmiş bir ya da birden çok makara üzerine sarılı bir askı halatı ile karsı ağırlığa bağlıdır. Dengeleme halatının bir ucu denge ağırlığına ve diğer ucu da kabin altına bazı durumlarda asansör boşluğunun alt kısmında bulunan dengeleme kablo makarasına dolandıktan sonra, bazı durumlarda da, dengeleme kablosu (zinciri) makaraya sarılmaksızın boşlukta asılı duracak şekilde de bırakılabilir.

Karşı ağırlık aslında yarı yükle yüklenmiş kabin ile aynı ağırlıktadır ve askı halatlarının ağırlığı da aslında dengeleme kablosunun (zincirinin) ağırlığına eşittir. Flex kablonun bir ucu kabinin altına ve diğer ucu da asansörün yan duvarına sabitlenmis olan bir bağlantı kutusuna bağlıdır. Sinyaller, flex kablo yardımıyla kabinden gönderilen emirlerin uygulanmasını sağlayan sürücü ünitesine (kumanda panosuna) gönderilir.

Dengeleme kablosunun ana işlevi, kabin asansör kuyusu içerisinde aşağı ve yukarı hareket ederken askı halat ağırlığının dinamik dengesi sağlamaktır. Böylelikle kabin her zaman dinamik bir şekilde dengelenmiş olur. Eğer sistemde dengeleme kablosu unutulursa, ağırlık halatlarının ağırlığı tahrik makarasının bir tarafından diğerine geçer ve kabin asansör kuyusunda inip çıkarken ağırlığın değişkenlik göstermesine neden olur. Örneğin, kabin aşağıda, denge ağırlığı da yukarıdayken, kabini hareket ettirmeye yetecek kuvvet; içindeki kişilerin ve askı halatlarının ağırlıklarının toplamına eşit olacaktır.

Kabin yükselirken, askı halatlarının ağırlığı kabin tarafından tahrik makaranın üzerinden karşı ağırlık tarafına geçer. Optimum performans için, askı halatlarının toplam ağırlığı esasen asansör kuyusu içinde herhangi bir pozisyonda bulunan kabinin dengeleme kablosunun ağırlığına eşit olacaktır. Buna ek olarak, kabin ve tahrik makarası arasındaki askı halatlarının boyu (Askı tipi; 1:1); kabinden karsı ağırlığa kadar olan dengeleme kablosunun en düşük kısmı arasındaki kompanse edici kablonun uzunluğuna eşit olacaktır. Güvenlik nedeniyle, beş ya da daha fazla sayıda askı halatı bulunabilir ve bu halatların toplam ağırlığı yaklaşık olarak dengeleme kablosunun ağırlığına eşit olacaktır.

Asansör sistemlerinin hemen hemen tümü alt makara kullanmazlar; denge zincirlerinin serbest asıldıkları durumlarda montajı yapılan sistemler hareket eden asansörden kaynaklanan rüzgâr ya da diğer kuvvetlere tabidirler. Önceki çıplak zincir tipi denge zincirlerinde, kuyu dibindeki dönüş noktasında iki baklanın birleştiği yerde, bir nokta oluştururlar. Bu durum, zincirin oldukça oynak yapısından ve asansör kuyusunun kısıtlı ölçülerinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada, kabin aşağı ve yukarı hareket ederken, bir bakla diğerine çarpar ve istenmeyen gürültü, aşınma ve zincirin kabine çarpma tehlikesini meydana getirir.

Tam anlamıyla plastik ile doldurulmuş bir yapının baklaları, dolgu malzemesinden dolayı tamamen düz olarak kalır ve bu da daha önceden kullanılan, bağlantı zincirinin uzunluğunun küçülmesine neden olan dengeleme sistemlerinde karşılaşılan tam aksine bir durumdur. Tamamen düz bir zincir bakla demeti zincirin ağırlığının eşit dağılmasına neden olur, gürültüyü ve bir bağlantının diğerini aşındırmasını önler, makaranın silindirik yüzeyini korur ve makara çatlaması problemini önler.

Natural LoopBu tip yuvarlak doldurulmuş denge zincirleri silindirik yapıda imal edildiklerinde aşağıdaki özelliklere sahip olurlar:
* Yumuşak, aşınmaya karsı dirençli dış yüzey (PVC)
* Ortasında; zincir, çelik halat ya da benzer bir malzemeye sahip olmak.
* Silindirik şekilde imal edilmiş olan dış yüzeyin altında içerisinde bulunan demir malzeme (zincir), plastik dolgu malzemesi tarafından sıkıca tutulmaktadır.

Konvansiyonel Tip Denge Zinciri

Denge zincirleri konusunda günümüzde yasanan gelişmeler temel olarak çıplak zincirin yerine başka bir şey koymak üzerinde olmuştur. Bunun amacı daha az gürültü ve maliyet ile çalışmaktır. Denge zincirlerinin bir çoğu, kaplamalı zincirin farklı versiyonları olup, zincir ile yaklaşık aynı esnekliğe sahiptir. Denge zincirleri genellikle çıplak zincirin yerini aldığından dolayı, kabin ve denge ağırlığı altındaki aynı destek noktalarına bağlanmak amacıyla zincirde olduğu gibi aynı dar dönüş ölçüsünü oluşturma ihtiyacı oluşmuştur. Denge zincirleri; bağlantı noktalarından asıldıklarında bir S oluşturur. Bu S dönüşünün genişliği, kablonun esnekliğine bağlıdır. Yerini aldığı çıplak zincir gibi, geleneksel denge zincirleri de oldukça dar bir dönüş oluşturur ve denge zinciri bu dar S dönüşünden dolayı kabinin kenarına yakın olarak takılmıştır.
Önceden hesaplanmış ve belirlenmiş doğal bir dönüş ölçüsü oluşturmak, asansörün güvenli bir şekilde çalışması için son derece önemlidir. Olması gerekenden daha geniş bir dönüş ölçüsü, kablonun kuyu dibinde olması gerekenden çok daha fazla sallanmasına neden olabilir. Bu tehlikeli ve zarar verici olabilir; olması gerekenden çok daha fazla olarak tecrübe edilen zincir sallanımı, zincirin potansiyel olarak tamponlara, tampon sviçlerine, konsollara ve kuyu dibindeki diğer ekipmana takılmasına neden olur. Herhangi bir kablo takılması durumunda, kamu güvenliğine yönelik bir risk olabileceği gibi, kuyu dibi ve/veya asansör boşluğundaki ekipmanın da hasar görmesi olasılığı yüksektir. Bu nedenle, denge zincirinin bağlantı noktası, kablonun doğal dönüş ölçüsünün onu karşıladığı nokta olmalıdır.
Önceden hesaplanmış ve belirlenmiş doğal bir dönüş ölçüsü oluşturmak, asansörün güvenli bir şekilde çalışması için son derece önemlidir. Olması gerekenden daha geniş bir dönüş ölçüsü, kablonun kuyu dibinde olması gerekenden çok daha fazla sallanmasına neden olabilir. Bu tehlikeli ve zarar verici olabilir; olması gerekenden çok daha fazla olarak tecrübe edilen zincir sallanımı, zincirin potansiyel olarak tamponlara, tampon sviçlerine, konsollara ve kuyu dibindeki diğer ekipmana takılmasına neden olur. Herhangi bir kablo takılması durumunda, kamu güvenliğine yönelik bir risk olabileceği gibi, kuyu dibi ve/veya asansör boşluğundaki ekipmanın da hasar görmesi olasılığı yüksektir. Bu nedenle, denge zincirinin bağlantı noktası, kablonun doğal dönüş ölçüsünün onu karşıladığı nokta olmalıdır.
Asansör üreticileri, zincirin bağlantı noktası kabinin kenarına yakın olduğunda meydana gelen asırı paten yükünün çıplak zinciri yaklaşık 122 metrelik bir maksimum askı yüksekliği ile sınırlandırdığını tespit ettiler. (NOT: Modern denge zinciri maksimum sarkma uzunluğu, bağlantı elemanının kuvvetine bağlıdır)

Denge Zinciri Ağırlık Tablosu

Sorun uzunluğundan çok ağırlığındadır. Yüz yirmi iki metrelik ya da daha uzun bir dengeleme, kabinin dengesini bozabilir, özellikle de yan karsı ağırlık konfigürasyonların da performansı düşürebilir.

Günümüzde, uzun kompanzasyon uzunluklarını dengelemek için bir takım yöntemler kullanılır. Bazı şirketler kompanzasyon bağlantı noktasının karsısına, kabinden sarkan statik ağırlıklar monte ederler. Bu yalnızca belli bir ölçüde denge ağırlığı sağlar ve kabinin potansiyel kapasitesini ağırlaştırarak kabinin genel performansını azaltır.

Diğer bir yöntem ise, ana denge zinciri bağlantı noktasının tam karsısına, flex. kablo gibi ek bir denge zinciri monte etmektir. Bu mevcut ana denge zincirini dinamik olarak dengeler ve statik ağırlıklara göre daha uygun bir çözümdür. Ancak bu yöntem kablonun maliyetini, bağlantı donanımını ve montaj süresini arttırırken, ekstra yük nedeniyle kabinin kapasitesini düşürür. Daha pratik bir çözüm ise, daha geniş doğal dönüş ölçüsü olan ve kabinin merkezine bağlamaya izin veren bir denge zinciri kullanmaktır.

Diğer bir yöntem ise, ana denge zinciri bağlantı noktasının tam karsısına, flex. kablo gibi ek bir denge zinciri monte etmektir. Bu mevcut ana denge zincirini dinamik olarak dengeler ve statik ağırlıklara göre daha uygun bir çözümdür. Ancak bu yöntem kablonun maliyetini, bağlantı donanımını ve montaj süresini arttırırken, ekstra yük nedeniyle kabinin kapasitesini düşürür. Daha pratik bir çözüm ise, daha geniş doğal dönüş ölçüsü olan ve kabinin merkezine bağlamaya izin veren bir denge zinciri kullanmaktır.

Flex kablo , uzun yıllar boyunca dengeleme elemanı olarak kullanılmıştır. Daha geniş bir dönüş ölçüsü ihtiyacını karsılar ve çalışma esnasındaki sabit ve belirli hareket güzergahı genellikle yalnızca tek cihaz gerektirir. Ancak bu ideal çözüm değildir. Hareketli kablo maliyeti yerini aldığı kompanzasyon kablosunun kabaca dört katıdır. Flex. kablo, içindeki tek damar kabloların erken arızasının neden olacağı bükülme ve kırılmayı engellemek amacıyla her iki uçtan güvenli bir şekilde bağlanması gerekmektedir. Flex. Kablo denge zinciri olarak kullanıldığında, askı halatları zaman içerisinde esnediğinden, kablo arada bir kısaltılmalıdır.

Daha pratik bir çözüm ise, daha geniş doğal dönüş ölçüsü olan ve kabinin merkezine bağlamaya izin veren bir denge zinciri kullanmaktır. Flex. Kablo , uzun yıllar boyunca dengeleme elemanı olarak kullanılmıştır. Daha geniş bir dönüş ölçüsü ihtiyacını karsılar ve çalışma esnasındaki sabit ve belirli hareket güzergahı genellikle yalnızca tek cihaz gerektirir. Ancak bu ideal çözüm değildir. Hareketli kablo maliyeti yerini aldığı kompanzasyon kablosunun kabaca dört katıdır. Flex. kablo, içindeki tek damar kabloların erken arızasının neden olacağı bükülme ve kırılmayı engellemek amacıyla her iki uçtan güvenli bir şekilde bağlanması gerekmektedir. Flex. Kablo denge zinciri olarak kullanıldığında, askı halatları zaman içerisinde esnediğinden, kablo arada bir kısaltılmalıdır.

Geniş dönüş ölçülü denge zinciri, günümüzde, yaklaşık 1.2 metrelik dönüs ölçüsü ile ticari olarak mevcuttur. Bu dönüş ölçüsü, zincirin gelişmiş denge ve sürüş kalitesinin sağlanması bakımından- kabinin merkezinden asılmasına imkân tanır. Bu da yan denge ağırlığına sahip ya da denge sorununa sahip 122 metreyi asan askı uzunluğuna sahip asansörler için iyi bir çözüm sunar.

Dengeleme için flex. kabloya ihtiyaç duyan asansör tasarımları, su an düşük salınım performansıyla eşleşen ve montaj ve yenileme maliyetleri bakımından da düşük maliyetli bir çözüme sahiptirler.

Geniş dönüş ölçülü tasarım, daha iyi asansör dengesi ve işleyisi için kabin karkasına bağlantı imkan tanır. Bu ürün statik ağırlıklara olan ihtiyacı azaltır ve her şekilde kabin dengesini etkileyecek unsurları minimize eder. Yan tarafta monte edilmiş denge ağırlığı kurulumlarında, sürüş kalitesini arttırmak için paten yüklerini sıfıra yakın bir noktaya kadar azaltır.

Güven Çelik Halat Ltd.Şti olarak müşterilerimize kaliteyi G-Flex Asansör Denge Zinciri ile sizlerin hizmetinize sunuyoruz.

Denge Zinciri Montajı Nasıl Yapılır?

Denge zinciri, genel olarak bir ucu kabin altına tutturulup diğer ucu kuyu dibine uygun şekilde monte edilmiş kılavuz denge makarasından geçerek karşı ağırlığın karkası altında sonlandırılır. Zincirin sistem içinde sabitlemesi yapılırken, doğal dönüş çapına uygun bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Dönüş çapı doğal dönüş çapından büyük monte edildiği takdirde, asansör çalışırken denge zinciri sallanacaktır.

Bu durum da zincirin kuyu içindeki diğer aksama takılmasına, hasar vermesine ve ayrıca sistemin genel işleyişinin zarar görmesine neden olabilir. Dolayısıyla denge zincirinin bağlantı noktası, zincirin doğal dönüş çapının onu karşıladığı nokta olmalıdır. Bu husus asansörün güvenli bir şekilde çalışması için son derece önemlidir. Denge zinciri doğal dönüş çapına göre monte edildiğinde bazen kabinin kenarına yakın noktasına sabitlenmiş olabilir. Böyle bir montajda denge zincirinin ağırlığından dolayı kabinin dengesi bozulabilir. Bazen kabin altına sabit ağırlık yerleştirerek, bazen de başka yöntemler kullanılarak bu dengelenme sağlanmalıdır.

MERAK ETTİKLERİNİZ HAKKINDA BİZ ULAŞIN
Hemen Ara
Yol Tarifi
Taklit